hình ảnh khách hàng tại Nha Khoa Haki

Khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại hệ thống Nha Khoa HAKI đều được lưu trữ lại những khoảng khắc quan trọng trong quá trình điều trị, điều này giúp ích cho quá trình đối chiếu hiệu quả của cả quá trình điều trị