MÁY CT CONEBEAN
Cung cấp hình ảnh 3 chiều đầy đủ rõ nét về cấu trúc răng 
CAD/CAM CEREC VÀ INLAB
Công nghệ kỹ thuật số lấy dấu, thiết kế răng sứ tân tiến, nhanh chóng
Máy X - GUIDE
Định vị 3D đảm bảo độ chính xác cao vị trí, góc độ và chiều dài của Implant 
MÁY QUÉT DẤU RĂNG ITERO 5D
Tích hợp trí tuệ nhân tạo, cung cấp phác đồ điều trị chính xác